การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand


Can't download this image.

การประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบสุนทรพจน์
"ทำไม ประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง"

  รายละเอียด

  • ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบสุนทรพจน์ "ทำไม ประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง"

    - สามารถดูรายละเอียดประกาศผล ได้ที่นี่

  • รายละเอียดการประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบสุนทรพจน์ "ทำไม ประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง"

    - สามารถดูรายละเอียดประกาศและใบสมัครการประกวด ได้ที่นี่

  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบสุนทรพจน์ "ทำไม ประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง"

    Can't download this image.

  ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุทุมพร
  โทร: 0 2580 9729 - 31 ต่อ 503
  อีเมล: contact@nvi.go.th
  แฟกซ์: 0 2580 9732