การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand


ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน

  รายละเอียด

 • ประกาศผลการตัดสินรางวัล

  - ประกาศผลการตัดสินรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ดังนี้

 • ประกาศเชิญชวน

  - ประกาศเชิญชวนบุคคลเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน" ปี 2562 ดังนี้

 • ประกาศรับสมัคร

  - แบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน" ปี 2562 ดังนี้

 • แนวทางการเสนอชื่อ

  - แนวทางการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน" ปี 2562 ดังนี้

  ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชิราภรณ์ หรือคุณวรวิช
  โทร: 0 2580 9729 - 31 ต่อ 404 หรือ 406
  อีเมล: contact@nvi.go.th
  แฟกซ์: 0 2580 9732