การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand


Can't download this image.

การนำเสนอผลงานวิชาการ

  รายละเอียด

 • ประกาศผลการพิจารณาการนำเสนอผลงานวิชาการ

  - ประกาศผลการพิจารณาการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ดังนี้

 • รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

  - สามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ได้ที่นี่
  - ดาวน์โหลด Abstract tamplate ได้ที่นี่
  - ดาวน์โหลด Fullpaper template ได้ที่นี่

 • แบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงาน

  - แบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

  - หมายเหตุ : สามารถส่งแบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ พร้อมแนบไฟล์ผลงานที่ต้องการนำเสนอมาที่ อีเมล nvi@nvi.mail.go.th
  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
  โดย
  แบบปากเปล่า ใช้ชื่อเรื่องอีเมลว่า “Oral Presentation ตามด้วย ชื่อของท่าน”
  แบบโปสเตอร์ ใช้ชื่อเรื่องอีเมลว่า “Poster Presentation ตามด้วย ชื่อของท่าน”

 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

  Can't download this image.

  ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐญา
  โทร: 0 2580 9729 - 31 ต่อ 508
  อีเมล: contact@nvi.go.th
  แฟกซ์: 0 2580 9732