การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand


หน้าหลักการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

  ประกาศ

 • ประกาศเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุม
  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้แล้วที่นี่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


 • ประกาศเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จ
  ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จะ ไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้าร่วมในพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  แต่ท่านสามารถร่วมรับชมพิธีเปิดได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์วงจรปิดในอีกห้องประชุมหนึ่ง


 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน
  ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สามารถดูรายละเอียดประกาศได้ที่นี่
  และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมการประชุมได้ที่นี่


 • ประกาศผลการพิจารณาการนำเสนอผลงานวิชาการ
  ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


 • ประกาศผลการตัดสินรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ
  ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


  รายละเอียด


 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร แพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร


 • ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ

  • พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนกับการพัฒนางานวัคซีนในประเทศไทย
  • ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกับความท้าทายในการวิจัยพัฒนาวัคซีนใหม่
  • มาตรฐานการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนคน วัคซีนสัตว์ และชีววัตถุ
  • สถานการณ์การผลิต และการใช้วัคซีนสัตว์ในประเทศไทย
  • การบริหารจัดการวัคซีนคนและวัคซีนสัตว์ในภาวะวิกฤติ
  • พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความท้าทาย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไทยในศตวรรษที่ 21
  • แนวทางการให้บริการวัคซีนตลอดช่วงวัย


 • ระยะเวลาหมดเขตการสมัคร

  หัวข้อ ระยะเวลา
  ร่วมเสนอชื่อผู้คำคุณประโยชน์ด้านวัคซีน หมดเขต (ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562)
  ร่วมเสนอผลงานวิชาการ หมดเขต (ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2562)
  ลดราคาค่าสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 (ขยายเวลา)
  รับสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันนี้ - 16 สิงหาคม 2562


  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

Can't download this image.

  ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนนิกานต์ หรือคุณณัฐญา
  โทร: 0 2580 9729 - 31 ต่อ 509 หรือ 508
  อีเมล: contact@nvi.go.th
  แฟกซ์: 0 2580 9732