ลงทะเบียนสมัครออนไลน์

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561

1. ประวัติส่วนตัว

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณาเลือกวันที่
กรุณากรอกศาสนา
กรุณากรอกที่อยู่หน่วยงาน
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอกตำแหน่ง
กรุณากรอกอีเมล
กรุณากรอกอายุงาน
กรุณากรอกเลขใบประกอบวิชาชีพ
กรุณากรอกลักษณะงาน

2. ประวัติการศึกษาและประสบการณ์

ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันศึกษา
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
ประสบการณ์ / การทำงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
กรุณากรอกข้อมูล

3. ความประสงค์เข้ารับการอบรม

สมัครเข้าอบรม -> หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


สมัครเข้าอบรม -> หลักสูตรสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

*** เฉพาะเภสัชกรเท่านั้น ***


กรุณากรอกปีพ.ศ.
กรุณากรอกสถานที่อบรม

หมายเหตุ (หลักสูตรอบรมเต็มวัน)

  • ผู้เข้าอบรมเบิกจ่ายค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงในวันเดินทางจากต้นสังกัด
  • ผู้เข้าอบรมต้องพักค้างคืนเท่าน้น ไม่อนุญาตให้เดินทางไป-กลับ
  • ฟรีค่าลงทะเบียน อาหารเครื่องดื่ม และที่พัก
    (สถาบันฯ จ่ายให้เฉพาะวันที่จัดอบรม)
  • ผู้เข้าอบรมต้องอยู่อบรมครบตามวันที่หลักสูตรกำหนด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณศิรินันท์ (ฝ้าย)
  • อีเมล: sirinan_ja@hotmail.com
  • โทรสาร: 02 580 9732
  • โทรศัพท์: 02 580 9729-31 ต่อ 505