cannot load the picture.

การประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ

• ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม connot loaded this image.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ ที่นี่


• หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุม

หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

• ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมการประชุม

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทุกท่านสามารถสมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่ง ขณะนี้ปิดรับสมัครลงทะเบียนแล้ว
และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

• ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจองห้องพักได้ ที่นี่
• ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลการประชุม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล
nvi@nvi.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์
02 580 9729-31 ต่อ 508
โทรสาร
02 580 9732